Výstava Straubing 2012

13.07.2013 22:04

Někteří naši chovatelé navštívili výstavu ve Straubingu v Německu.

Byla to velice zajímavá zkušenost a možnost porovnání takovýchto akcí co do počtu vystavovaných zvířat, jejich ocenění a způsobu prodeje.

Vystaveno bylo přes 9000 kusů králíků, kteří byli rozděleni do pěti výstavních hal. Již hodiny před začátkem oficialního otevření výstavy lemoval vstupní bránu dosti početný zástup návštěvníků. Vstupné s katalogem činilo cca 15 EUR.

Po otevření a masovém vtrhnutí lidí (převážně čechů) do areálu bylo nutno co nejrychleji vyhledat správnou halu, její část a konečně klece s vytouženými ušáky. V rekordním čase bylo zapotřebí opsat na papír čísla klecí a uhánět k dlouhé řadě u pokladny. Zde jste museli pilně hlídat a hájit svou pozici ve frontě před neukázněnými nakupujícími (převážně čechy), obrnit se trpělivostí a doufat, že některý z vyhlédnutých ušáků bude ještě k prodeji. Zda si jej můžete  koupit či ne zjistíte po krátké konverzaci s osobou pověřenou prodejem zvířet. Komunikace se omezuje na hlášení (většinou písemně) čísla klecí, odpovědí je v horším případě "NEIN"(nebudete majitelem tohoto zvířete), v lepším případě se ozve "JA"(budete majitelem tohoto zvířete). Vytouženého JA se nezřídka dočkáte až po vyjmenování celé řady čísel. Tak tedy "JA"  a postupujete k zaplacení. Po té obdržíte nálepku "VERKAUFEN" a uháníte zpět do správné haly ji vylepit na klec svého nově a těžce vybojovaného miláčka. Nyní je opravdu váš. Až teď máte možnost si v klidu prohlédnout, co že jste si vlastně koupili.

Spokojeně (či nespokojeně) si můžete vychutnat atmosféru této akce nebo se občerstvit. Když se rozhodnete ke zpáteční cestě domů, musíte absolvovat výstupní kontrolu, kde ukážete nového miláčka, oceňovací lístek a doklad o zaplacení.

Pro věčné kritiky způsobu prodeje zvířat na výstavách konaných v ČR doporučuji navštívit některou z těchto akcí konaných v Německu.