Evidenční Členská schůze 2016

V pátek dne 28.10. proběhla v chovatelském areálu evidenční členská schůze.

Proběhla evidence chovných zvířat za rok 2016. Rovněž byly uhrazeny členské příspěvky a předplacen časopis Chovatel.

Naše organizace zaplatila všem místním členům, kteří se aktvině podíleli na zdárném průběhu chovatelských akcí, členský poplatek. Což je jistě velmi dobrým krokem vpřed.

Byl přijat i nový člen a to je vždy skvělá zpráva.

Většina chovatelů se schůze zůčastnila, někteří byli omluveni a s některými se, bohužel, nepodařilo zkontaktovat.