Kroužek ČSCH drůbež

Kroužek ČSCH drůbež

V tomto článku bych Vás rád informoval o tom k čemu Kroužek ČSCH slouží. Patrně to většina z Vás ví, ale jistě neuškodí si fakta zopakovat. Laici a začátečníci to snad ocení.

K čemu tedy kroužek slouží?
Kroužek ČSCH slouží k identifikaci jedntotlivců od sebe a umožňuje takto označeným jedincům účastnit se bodování a soutěží na výstavách Česého svazu chovatelů.

Co vše z kroužku zjistím?
1, Barva Kroužku - základní charakteristika, která určuje rok líhnutí jedince. Barvy se řadí v následujícím pořadí a poté se znovu opakují:
2011 - žlutý
2012 - modrý
2013 - zelený
2014 - šedý
2015 - bílý
2016 - černý

Tato velikost je rovněž uvedena na kroužku kolmo vzhledem k zbytku textu.

2,Velikost kroužku - každé plemeno má předepsanou určitou velikost kroužku od 11 do 27, číslo udává průměr kroužku v mm. Pro kroužkovanou drůbež je v toleranci 1 velikost kroužku. Jedinec může mít o 1 velikost kroužek větší. Menší se nedoporučuje jelikož může v pozdějším věku drůbeži působit zdravotní problémy. Předepsané velikosti lze nalézt ve vzorníku a jiné literatuře, či webových sránkách.

3, EE - označení na krouku, které udává že kroužek odpovídá standartu Evropské Unie, a jeho barva odpovídá stáří tak jak je uvedeno výše.

4, CZ - jedinec opatřený tímto kroužkem pochází z České Republiky

5, Vlastní číslo kroužku (např. 14506) - je pořadové číslo kroužku, které je pro každý kroužek jednečné. Slouží jako základní rozeznávácí faktor, např. v případě oceňovacích lístků.