Skýba Jiří MCH

Chovaná zvířata:

Drůbež: zdrobnělé Vyandotky stříbrně koroptví