Výroční schůze 2014

Výroční schůze 2014

Dne 21.3.2014 se konala výroční schůze v restauraci U Hermana.

Přítomna byla většina členů, ostatní byli omluveni.