Informace o nás

Naše organizace byla založena v roce 1952

 K dnešnímu dni máme 24 členů.

Pokud by jste měli zájem rozšířit naše řady, jste srdečně zváni.

 

Obchodní firma: Český svaz chovatelů Základní organizace Dolní Lutyně
Sídlo: Dolní Lutyně, 1053, PSČ 735 53
Identifikační číslo: 45239053
Právní forma: Organizační jednotka sdružení
Předmět podnikání: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem

 

            

                     Český svaz chovatelů

 

Základní organizace český svaz chovatelů (ZO ČSCH) byl založen příznivci chovu drobného zvířectva v roce 1952. Mezi zakládající členy patřili například Rudolf Adamčík, Alfréd Dofka, pán Šelong, František Samlík, Evžen Josiek a Stanislav Fáber. Za 60 let existence se v této základní organizaci ČSCH v Dolní Lutyni vystřídalo několik předsedů. Prvním předsedou byl zvolen jeden ze zakládajících členů této zájmové organizace Rudolf Adamčík. Dalšími předsedy byli Arnošt Babiarčík, František Švrček, Jaroslav Šostok, Jaroslav Ženatík, Jaroslav Jančar z Dětmarovic, Edvín Karpeta z Petrovic-Závada, Jiří Trombík z Bohumína-Záblatí a od začátku roku 2012, funkci předsedy zastává Pavel Twyrdy z Dolní Lutyně.

Brzy po svém založení měla organizace velmi širokou členskou základnu.Zájem o tuto činnost byl dán také podmínkami, které pro chov drobného zvířectva drůbeže vytvářel stát, zvláštně formou možností nákupu krmiva pro zvířectvo za sníženou cenu a další výhody poskytované chovatelům za dodávky masa na trh.

V organizaci aktivně působilo několik odborů, ve kterých pracovalo až 250 členů. Byl to například odbor drůbeže, králíků, vodní drůbeže, chovu ovcí, koz a beranů a také exotického ptactva. který byl založen v roce 1967.zakládající členové byli B. Zaremba, František Svrček, F. Glisník, B. Kuša a František Křemen. Tento odbor dosáhl řady chovatelských úspěchů. Svou práci prezentoval na výstavách v rámci okresu Karviná, ale i na výstavách organizovaných na jiných místech Republiky.V dalších letech přešel tento odbor do Bohumína-Skřečoně, kde v rámci samostatné organizace pracuje i nadále a stále dosahuje dobrých výsledků.

V průběhu existence organizace byla činnost jejich členů oceněna čestnými uznáními zejména radou MNV (místního národního výboru) za obětavou práci při rozvoji obce a účast členů na zvelebováni obce a chovatelského areálu. Za svou činnost byla základní organizace ČSCH

v Dolní Lutyni v roce 1982 oceněna ÚV ČSCH Čestnou vlajkou za rozvoj chovatelství.

V současné době již bohužel nejsou podmínky pro chovatelé tak příznivé, jak tomu bylo počátku svazu. Finanční náklady na chov drobného zvířectvy a drůbeže jsou dosti vysoké. Proto se snižuje zájem o chov, a tím také počet členů v organizaci. V roce 2014 má Český svaz chovatelů v Dolní Lutyni jen 24 členů.

Přesto i nadále členové svazu provádějí záslužnou činnost pro chov drobného zvířectva.