Vyplňování rodokmenů ve svém počítači

Vyplňování rodokmenů ve svém počítači

Poznámka  autora :

                      https://chovatelehlinsko.webnode.cz/nase-nabidka/

 

Pro evidenci činnosti ZO ČSCH nabízím program, který má následující funkce.
Pro potřeby pokladníka je v programu zahrnuto;vedení pokladní knihy, tisky přehledů podle různých podúčtů a pod.
Pro potřeby jednatele jsou v programu zahrnuty agenda evidence členů, tisky seznamů podle odborností, evidence jubilantů
Dále program obsahuje činnosti spojené s přípravou výstavy, čili záznam přihlášek králíků, holubů,drůbeže, drobných hlodavců, koz a ovcí, tisk katalogů, tisk ocenění a tisk seznamu vystavovatelů, předtisk oceňovacích lístků holubů, králíků, drůbeže i kolekcí králíků.Tisk rodokmenů je možno provádět i pro více chovatelů, podle toho, kolik jich je uvedeno v evidenci členů. Pro uvedené členy je nutno zaznamenat rodokmeny chovných zvířat, a pak již stačí pouze ze seznamu chovatelů vybrat chovatele, zadat datum krytí, datum vrhu, plemeno a počty narozených, odchovaných a registrovaných mláďat. Ze seznamu samců se vybere otec mláďat, ze seznamu samic matka mláďat a tím jsou rodokmeny připravené. Stačí pak jeden zadat, kolik rodokmenů se má vytisknout.Rodokmeny chovných zvířat se zaznamenají pochopitelně pouze jednou, pro další použití jsou již v počítači uložené.
Pokud by někdo měl o program zájem, mohu ho za 100,- Kč přenechat. Program lze distribuovat jako přílohu mailu.

Kontaktní adresa je:
Ing. Pavel Kopečný, Palackého 1172, 539 01 Hlinsko.
Tel. 603 719 741, e-mail: pavel.kopecny@seznam.cz